• head_bander_01

Ndërmjetësuesit

  • Lënda ngjyruese/pigmenti Klasifikoni sipas aplikimit/të ndërmjetëm

    Lënda ngjyruese/pigmenti Klasifikoni sipas aplikimit/të ndërmjetëm

    Emri i produktit Struktura kimike Nr. CAS Acidi bromamin 116-81-4 Acidi 6-disulfonik 90-20-0 J Acid 1987-2-5 2-Aminonaftalen-1-acid sulfonik 81-16-3 2-Amino-1,5 -Acidi naftalendisulfonik 117-62-4 7-Anilino-4-hidroksi-2-naftalensulfonik acid 119-40-4 J Acid Ure 134-47-4 Beta Naftol 135-19-3 Di J acid 1987-3-6 Acidi amino-4-hidroksi-2-naftalensulfonik 90-51-7 2,5-dimetil-1,4-feni...
  • Pesticidet Klasifikohen sipas aplikimit/të ndërmjetëm

    Pesticidet Klasifikohen sipas aplikimit/të ndërmjetëm

    Emri i produktit Struktura kimike CAS Nr. 2-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one 4299-7-4 4-Hidroksibenzil alkool 623-05-2 2,2-Dimetilbutiril klorur 5856-77-9 Ncyclohylamine 98-94-2 N,N-Dimetilbenzilaminë 103-83-3 Pentametildietiletriaminë 3030-47-5 1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazinë 15875-13-5 Bis(2-dimetilaminoetil) eter 3033-62-3 3,5-Dimetilpiperidine 35794-11-7 N,N,N...